GỌI 9-1-1 hoặc nhờ ai đó gọi 9-1-1 trong trường hợp hỏa hoạn, cấp cứu y tế hoặc trường hợp khẩn cấp cần cảnh sát.
1. Nếu xảy ra hỏa hoạn, hãy gọi 9-1-1 sau khi quý vị đã ở bên ngoài và tránh xa đám cháy và khói.
2. Biết địa chỉ hoặc vị trí của quý vị
3. Nói ngôn ngữ của quý vị, nếu không phải là Tiếng Anh và giữ máy. Không tắt máy.


Tags

Seattle Fire Department, Seattle Fire, Seattle Fire Rescue, Seattle Fire Medics


You may also like

Subscribe to our newsletter now!